نام اصلی: Volcanic Age
نام فارسی: عصر آتشفشانی
نام های دیگر:
Mount Hua Reincarnation
화산전생
華山前生