نام اصلی: Monsters
نام فارسی: هیولا
نام های دیگر:
요괴
妖怪