نام اصلی: Hard Carry Support
نام فارسی: بهترین بازیکن پشتیبان
نام های دیگر:
하드캐리 서포터