نام اصلی: Bloodhound’s Regression Instinct
نام فارسی: بازگشت سگ شکاری