نام اصلی: Spirit Hunter
نام فارسی: شکارچی روح
نام های دیگر:
Moshin Hunter
뫼신 사냥꾼