نام اصلی: Cruise
نام فارسی: کروز
نام های دیگر:
Cruise (Webnyu)
크루즈 (웹뉴)