نام اصلی: 8th Circle Mage Reborn
نام فارسی: بازگشت دوباره جادوگر 8 حلقه
نام های دیگر:
8서클 마법사의 환생
Rebirth of the 8-Circled Mage
Reinkarnasi Penyihir Circle 8
The Rebirth of an 8th Circled Wizard
The Rebirth of an 8th-Circled Mage
The Rebirth of an 8th-Circled Wizard
復活的8環魔法師