نام اصلی: Max Level Player
نام فارسی: بازیکنی با بالاترین لِوِل
نام های دیگر:
Max Talent Player
만렙 플레이어
Talented Player