نام اصلی: Dragon Lady
نام فارسی: دختر اژدها
نام های دیگر:
드래곤 레이디