نام اصلی: Second Life Ranker
نام فارسی: زندگی دوباره افسر , زندگی دوباره رتبه دار
نام های دیگر:
두 번 사는 랭커
Ranker Who Lives a Second Time
Ranker Who Lives Twice