نام اصلی: Bad Ending Maker
نام فارسی: خالق پایان بد
نام های دیگر:
배드 엔딩 메이커