نام اصلی: The Novel's Extra
نام فارسی: شخصیت اضافه در ناول
نام های دیگر:
소설 속 엑스트라 (2022)