نام اصلی: Class 9 Sword Master: Sword Seeker
نام فارسی: استاد شمشیر رده‌ی 9ام: نگهبان شمشیر
نام های دیگر:
9th Class Sword Master: Sword Seeker
9th Class Sword Master: The Guardian of the Sword
9클래스 소드 마스터 : 검의 구도자