نام اصلی: Solo Leveling - Side Story
نام فارسی: تک رو - داستان جانبی , تکرو , سولو لولینگ
نام های دیگر:
Na Honjaman Lebel-eob
Only I Level Up
나 혼자만 레벨업
俺だけレベルアップな件 | 我独自升级