نام اصلی: Proxy Game
نام فارسی: بازی نیابتی
نام های دیگر:
대리게임