نام اصلی: Nano Machine
نام فارسی: نانو ماشین
نام های دیگر:
喇勞 魔神
นาโนมาชิน
나노마신
ナノ魔神
某天成为魔神
奈米魔神
喇勞魔神