نام اصلی: Solo Glitch Player
نام فارسی: بازیکن متقلب
نام های دیگر:
Bug Player
Solo Bug Player
나 홀로 버그로 꿀빠는 플레이어