نام اصلی: How to Live as a Villain
نام فارسی: چطور مثل یک شرور زندگی کنیم
نام های دیگر:
How the Villain Lives
악당이 살아가는 법
How a Villain Lives