نام اصلی: I Became an Evolving Space Monster
نام فارسی: من به یک هیولای فضایی درحال تکامل تبدیل شدم
نام های دیگر:
진화하는 우주괴물이 되었다