نام اصلی: Solo Leveling
نام فارسی: تکرو , تک رو , سولو لولینگ
نام های دیگر:
Only I Level Up
Ore Dake Level Up na Ken
나혼렙
나 혼자만 레벨업