نام اصلی: I BECAME THE YOUNGEST PRINCE IN THE NOVEL
نام فارسی: من جوان ترین شاهزاده رمان شدم
نام های دیگر:
소설 속 막내황자가 되었다
Becoming the youngest prince in the novel