نام اصلی: Seoul Station Necromancer
نام فارسی: نکرومنسر ایستگاه سئول
نام های دیگر:
서울역 네크로맨서
Seoul Station’s Necromancer
Seoul Station's Necromancer