نام اصلی: Huangtian Zhizun
نام فارسی: هوانگ‌تیان اعظم
نام های دیگر:
荒天至尊
Supreme of Desolate Heaven
Huāngtiān Zhìzūn