نام اصلی: Doom Summoner
نام فارسی: احضار کننده‌ی عذاب
نام های دیگر:
Moshi Zhaohuan Kuangchao
Doomsday Summoning Frenzy
末世召唤狂潮