نام اصلی: I am the Strongest Boss
نام فارسی: من قوی ترین غول آخرم
نام های دیگر:
Wo, Zui Qiang Boss
I'm the Strongest Boss
I, the Strongest Boss
Me, the strongest boss
我!最强Boss !
我,最强BOSS