نام اصلی: I am the Strongest Boss
نام فارسی: من قوی ترین غول آخرم