نام اصلی: Apocalypse Sword God
نام فارسی: خدای شمشیر آخرالزمان
نام های دیگر:
末日剑神:我震惊全球!
Doomsday Sword God