نام اصلی: Regenerate Top Players
نام فارسی: تناسخ بازیکن کاربلد
نام های دیگر:
重燃吧,T0级玩家!