نام اصلی: Just Because My Apprentice Is the Strongest, Doesn't Mean I'm Strong Too!
نام فارسی: چون شاگرد من قویترینه، به این معنی نیست که من هم قویم!
نام های دیگر:
Eiyuu Sagi - Deshi ga Saikyou Dakaratte Shishou Made Tsuyoi to Omouna yo!?
Just Because My Apprentice Is the Strongest, Don't Think I'm Strong Too
英雄詐欺 弟子が最強だからって師匠まで強いと思うなよ!?