نام اصلی: Unparalleled ??? Rank Hidden Equipment
نام فارسی: تجهیزات بی‌همتای رده ؟؟؟
نام های دیگر:
???ランクの裏装備無双
??? Rank no Ura Soubi Musou