نام اصلی: Reincarnated War God
نام فارسی: خدای جنگ تناسخ یافته
نام های دیگر:
The God of War
风云战神
풍운전신