نام اصلی: Doctor Player
نام فارسی: دکتر بازیکن
نام های دیگر:
Dr. Player
닥터 플레이어