نام اصلی: The Strongest Unemployed Hero
نام فارسی: قوی ترین قهرمان بیکار
نام های دیگر:
백수무적
Jobless, Yet Invincible