نام اصلی: Chronicles of Heavenly Demon
نام فارسی: سرگذشت شیطان آسمانی
نام های دیگر:
Heavenly Demon Reborn!