نام اصلی: My Lucky Encounter From the Game Turned Into Reality
نام فارسی: از شانسم همه قدرت‌های داخل بازیم به واقعیت تبدیل میشن
نام های دیگر:
奇縁〜ゲームと現実がリンクする〜
The Dream in the Game Becomes Reality
게임 속 기연이 현실로