نام اصلی: Rental Hero
نام فارسی: قهرمان اجاره ای
نام های دیگر:
렌탈히어로