نام اصلی: Mightiest Melee Magician
نام فارسی: قویترین جادوگر جنگجو
نام های دیگر:
올 힘 마법사