نام اصلی: Jungle Juice
نام فارسی: شهد جنگل
نام های دیگر:
叢林果汁
정글쥬스