نام اصلی: The Unexpectedly Strong Knight in the Elf’s Arena
نام فارسی: شوالیه قدرتمند میدان مبارزه ی الف ها
نام های دیگر:
귀쟁이 투기장의 역배 기사님