نام اصلی: Dark Fantasy Paladin
نام فارسی: شوالیه ی فانتزی تاریک، شوالیه ی مقدس فانتزی تاریک
نام های دیگر:
다크 판타지 속 성기사