نام اصلی: Ice Lord
نام فارسی: ارباب یخ
نام های دیگر:
The Royal Frozen
얼음군주