نام اصلی: What's Our Hero Doing?
نام فارسی: قهرمانمون داره چیکار میکنه؟