نام اصلی: The Age of Genes
نام فارسی: عصر ژن ها
نام های دیگر:
基因大时代
Gene's Era
The Great Age of Genes