نام اصلی: Virus King
نام فارسی: پادشاه ویروس
نام های دیگر:
全民末日:我,病毒君王
Doomsday for All: Me, Virus Monarch