نام اصلی: Venom Doctor
نام فارسی: دکتر ونوم
نام های دیگر:
回春小毒医