نام اصلی: The devilish god
نام فارسی: خدای اهریمنی
نام های دیگر:
The Devilish Gods
Demon Deity of All Heavens
Zhu Tian Yao Shen
诸天妖神