نام اصلی: Catastrophic Priest
نام فارسی: کشیش فاجعه‌ بار
نام های دیگر:
我!灾厄级牧师
Catastrophic Priest