نام اصلی: My Magician Senior
نام فارسی: ارشد من جادوگره
نام های دیگر:
我的学姐会魔法
My Senpai Knows Magic
My Magician Enior