نام اصلی: Apocalypse 100% Drop Rate
نام فارسی: شانس آیتم گرفتن 100% در آخرالزمان
نام های دیگر:
Mori Jianglin: Baibei Bao Lv Dao Dao Bao Wuzi
末日降临:百倍爆率刀刀爆物资
末日降临:百倍爆率刀刀爆物资