نام اصلی: I Really Don't Want To Be First
نام فارسی: من نمیخوام واقعا نفر اول و برتر شم
نام های دیگر:
Wo Zhen De Bu Xiang Dang Di Yi
I Really Don't Want to Be the First