نام اصلی: Divine Hero's Skyfall System
نام فارسی: ناجی سفید، دومینوی اهریمن
نام های دیگر:
神豪之天降系统
Shen Hao's Heavenly Fall System